Vi vill tacka….

Vi skulle vilja rikta miljarder tack till alla som hjälpt till och ställt upp för oss i filminspelningar, fotograferingar, retusch och original under uppstarten.

Robert Augius, Björn Liljegrääs, Maja Skoglund, Joacim ”Oa” Blom, Nora Skoglund, Erik Skoglund, Sara Jonsson, Sara Ståhlberg, Kristofer ”Totte” Olsson, Emelie Sjöström, Sebastian Hansson, Per Hedberg, Sven Olsson, Lena Olsson, Petter Söderström Platzgummer, Johannes Hedberg, Anders Persson, Susanna Olsson, Johan Bodell, Patrik Lundin, Magnus Snickars, Jon Norrgren och Håkan Karlsson med höns.